Reflektointimenetelmät

Reflektointimenetelmät

 

Inspiroivat tavarat (Schrottsammlung)

Paikka                       sisä- tai ulkotiloissa

Kesto            20 – 30 minuuttia

Soveltuvuus                    8 – 15 hengen ryhmille, iältään vähintään 15 vuotta

Materiaali                          Kaikki, mitä voidaan löytää keittiöstä, oleskelutiloista tai ulkoa. Mitä erilaisempia tavarat ovat sen parempi.

Toteuttaminen               

Osallistujat istuvat ympyrässä, tavarat ovat keskellä, mitä erilaisimpia esineitä käsineestä tulitikkuaskiin mitä tahansa. Kun reflektoinnin vetäjä esittää kysymyksen jokainen osallistuja valitsee yhden esineen. Hän sitoo vastauksensa valitsemaansa esineeseen.

Kysymys: ” Mitä kokemuksia sait viime viikonloppuna?”

Vastaus: ” Valitsin urheilukengät, koska olin koko viikonlopun vauhti päällä. Olin kuin pikajuoksija. Minulla oli hyvin mukava viikonloppu.

 

Sormituntuma (Fingerspitzengefühl)

Paikkka                             sisä- tai ulkotiloissa

Kesto                                20 – 30 minuuttia

Soveltuvuus                    8 – 18 hengen ryhmille, iältään vähintään 12 vuotta

Materiaali                          Kirjoituspaperi ”sormituntuma”, lyijykynä ja mahdollisesti kirjoitusalusta

Toteuttaminen

Jokainen saa paperiarkin ”sormituntuma” ja kirjoittaa vastaavien alkukirjainten kohdalle tunteita, joita hän tunsi viimeisen aktiviteetin / viimeisen päivän aikana. Tähän annetaan jokaiselle 10 minuuttia aikaa. Tulee käyttää vain niitä kirjaimia, joita todellinen, koettu tunne vastaa.

Sen jälkeen jokainen, joka on kirjoittanut arkille, merkitsee kaksi positiivista ja kaksi negatiivista tunnetta, jotka ovat aiheuttaneet hänelle eniten päänsärkyä, perhosia vatsassa, adrenaliinin purkauksen tai joitakin vastaavanlaisia seurauksia. Jokainen laittaa nämä neljä ryhmän merkitsemää tunnetta näkyviin ja valaisee niitä hiukan tarkemmin.

Kommentti

Ohjaajan pitäisi esityksessään tehdä selväksi, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja samanarvoisia. Koska ryhmissä ei ole tavallista puhua tunteista, on avuksi, jos ohjaaja esittelee ryhmille ensin tunteet, jotka hän on merkinnyt .

 

Asemointi (Positionierung)

Paikka                               sisä- tai ulkotiloissa

Kesto                                20 – 30 minuuttia

Soveltuvuus                    8 – 20 hengen ryhmille, iältään vähintään 8 vuotta

Materiaali                          Jokaiselle osallistujalle viisi korttia numeroituna 1 – 5

Toteuttaminen               

Jokainen osallistuja saa viisi korttia, jotka on numeroitu 1 – 5. Reflektoinnin vetäjä tekee kysymyksen ja osallistuja arvioi aiheen nostamalla vastaavannumeroisen arviointikortin: 5 = huono, 1 = erittäin hyvä.

Osallistujat täytyy asettaa arviointinumeroidensa mukaan riviin, jotta tilanteesta ei tulee kaoottista.

 

Sääkartta (Wetterkarte)

Paikka                               sisätiloissa

Kesto                                40 – 60 minuuttia

Soveltuvuus                    10 – 30 hengen ryhmille, iältään vähintään 12 vuotta

Materiaali                          A4 paperiarkkeja, lyijykyniö, paperiarkki, jossa sääsymbolit, kirjoitusalusta, suuri posteri ”säätiedotusta” varten

Käyttömahdollisuudet

Väli- tai loppubalanssi

 

Toteuttaminen

Aluksi sääkartan symbolit esitellään ja selitetään ryhmälle. Osallistujien ideat karten laajentamisesta tai monipuolistamisesta voidaan ottaa huomioon. Sen jälkeen jokainen arvioi toteutetut aktiviteetit käyttäen sääsymboleja. Yksittäiset arvioinnit kerätään säätiedotukseen ryhmiksi ja laitetaan posterille. Tämä säätiedotus on toteutuneen päivän arvioinnin perusta.

Muunnelma

Kronologisen säätiedotuksen sijasta jokainen voi tehdä henkilökohtaisten kokemusten mukaan sääkartan, jossa sääsymbolit osoittavat tärkeimmän, parhaimman ja ikävimmän kokemuksen.

Aurinkoinen:                     hyvä tunne, useita hyviä kokemuksia

Puolipilvinen:                   vaihdellen hyviä ja huonohkoja kokemuksia

Sade:                                 ärsyttävä, ei niin mielenkiintoinen kokemus

Sumu.                                epävarma, mitä mieltä

Kuura:                               huono ilmapiiri, ei tuntunut mukavalta

Ukkosmyrsky:                   sosiaalista jännitystä, yhteenottoja, vaikeuksia

 

Keskustelua kirjoittaen (Schreibgespräch)

Paikka                               sisätiloissa

Kesto                                 30 minuuttia

Soveltuvuus                    6 – 30 hengen ryhmille, iältään vähintään 12 vuotta

Materiaali                          posteri, jossa on mainittu teemat, joita reflektoidaan, lyijykyniä

Toteuttaminen

Kirjoittaen keskustelussa osallistujat kommunikoivat keskenään kirjallisesti. Posterin keskellä on teema otsikoksi tai kysymykseksi muotoiltuna. Osallistujat kirjoittavat mielipiteensä, ajatuksensa ja ideansa posterille puhumatta toisilleen. Tuloksena voi olla avainsanalista, miellekartta tai tarina.