Informaatiota projektiryhmästä

Me olemme tulevia kasvatusalan ja matkailualan ammattilaisia kahdesta ammatillisesta oppilaitoksesta, BBS Boppard Saksassa ja Tampereen ammatillinen oppilaitos Tredu Tampereella Suomessa.

Me työskentelimme yhdessä multilateraalisessa EU-projektissa, jonka nimi on ”Kokemuksia – kaikilla aisteilla”. Tässä projektissa loimme tämän digitaalisen manuaalin, jota kutsumme nimellä ”toolbox”. Siinä on luontoon, ympäristöön ja kokemusperäiseen oppimiseen liittyviä tehtäviä.