Tietoa projektista

Tässä multilateraalisessa Erasmus?-projektissa Suomesta Tampereen seudun ammattiopiston ja Saksasta Boppardin ammattikoulun opiskelijat, jotka ovat iältään 16 – 25 vuotiaita ja ovat ammatillisessa koulutuksessa, kehittivät monikielisen, digitaalisen manuaalin, josta käytämme nimeä ”toolbox”. 

Tämän digitaalisen toolboxin teemoina ovat elämyspedagogiikka sekä luonto ja ympäristö.

Teknologian, kuluttamisen ja tehokkuusvaatimusten hallitsemalle maailmalle oppilaat voivat muodostaa välttämättömän vastapainon erilaisten kokemusten avulla:

  • empatia itseään ja toisiaan kohtaan
  • positiivinen vaikuttaminen ryhmätyöskentelyssä
  • luonnon ja ympäristön tarkkaavainen havainnointi, kestävän kehityksen kunnioittaminen. Digitaalinen toolboxi sisältää käytännön tehtäviä yllä mainituilta alueilta.Nämä tehtävät on selostettu kolmella kielellä ( englanti, suomi, saksa). Tehtäviin on liitetty myös muunteluivihjeitä ja tarkistuslistoja, kuvia ja kommentteja sekä valokuvina että videoina. 

Tavoitteemme

Tämän projektin toeuttamisen tausrtalla on opiskelijoiden tarve saavuttaa mahdollisimman hyvät ammatilliset taidot ajatellen heidän tulevaa uraansa. Taitoja haluttiin kehittää sekä IT – teknologiassa että elämyspedagogiikassa ja luonnon ja ympäristön havainnointitaidoissa. Tämän projektin keskeisinä tavoitteina on luoda perusta kielitaidon kehittymiselle, sosiaalisille valmiuksille ja itseluottamukselle. Lisäksi se pyrkii positiiviseen suhtautumiseen muita eurooppalaisia kulttuureja kohtaan, toinen toisiltaan oppimiseen ja kulttuuriseen vaihtoon.

Pitkän aikavälin hyötynä on yleisesti käytettävissä ja edelleen kehitettävissä oleva toolbox ja myös elinikäiseen opiskeluun osallistujille hyvä opiskeluväline.

Työskentelytapamme

Projekti toteutetaan kahden vuoden aikana. Toukokuussa 2017 saksalaiset opiskelijat tapasivat suomalaiset partnerinsa Suomessa. Tämän tapaamisen aikana harjoitusten keskipisteenä olivat aktiviteetit, jotka edellyttivät perehtymistä luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

Vastavuoroisesti suomalaiset opiskelijat vierailivat Saksassa syyskuussa 2017.Tässä tapaamisessa tehtyjen harjoitusten pääteema oli elämyspedagogiikka.Harjoitusten valmisteleminen ja kokemusten kirjaaminen tapahtui jatkuvana prosessina projektitapaamisen aikana. Tiedonvälitykseen me käytimme erilaisia sähköisiä keskustelukanavia, kuten esimerkiksi e Twinningin TwinSpace ja skype.

Tukoksemme

Keräsimme herjoituksemme ja kokemuksemme tähän sähköiseen toolboxiin, joka on nyt kaikkien asiasta kiinnostuneiden  henkilöiden käytettävissä. Toivomme, että erityisesti henkilöt, jotka työskentelevät pedagogiikan ja matkailun alueella, hyötyvät tästä sähköisestä toolboxista.