Satelliitin pelastaminen

Ryhmäkoko valinnainen, yhtä monta kuin naruja, kuitenkin enintään 25
Ikäsuositus 8+
Varusteet ja välineet/ toimintaympäristö Pieni pallo, huivit silmille, naruja, joiden pituus 2,5m (kappale määrä riippuen ryhmän koosta), metalli rengas, johon narujen toinen pää on sidottu ja kaksi metallista lyhyttä putkea. Iso tasainen alue (niitty tai urheiluhalli), kompastumisvaara.
Tavoitteet Edistää ryhmän hyvää kummunikointikykyä, keskinäistä luottamusta, ryhmätyökykyä, keskustelua.
Huomioitavaa Tehtävän tavoite on kuljettaa pallo paikasta A paikkaan B (satelliitin laskeutumisasemalle, välimatka noin 15m) niin, että ”sokeat henkilöt” kuljettavat palloa ”näkevien henkilöiden” ohjeiden mukaan.

Pallo ei saa pudota maahan.

Tehtävä on suoritettu, kun pallo (satelliitti) laskeutuu laskeutumisasemalle.

Tehtävän kuvaus:

Ryhmä jaetaan pareihin, joista toinen sitoo silmänsä huivilla. Sokeana olevat ottavat narusta kiinni. Jokaisen narun toinen pää on sidottu keskellä olevaan matallirenkaaseen. Pallo on asetettu renkaan päälle. Näkevä henkilö on vastuussa sokeasta. Hänen täytyy ohjata sokeaa ja pitää silmällä, ettei sokea loukkaannu tai kaadu.

Yksi tai kaksi näkevää henkilöä ohjaa koko ryhmää seuraavilla ohjauskäskyillä: eteenpäin, taaksepäin, ylös, alas, oikealle, vasemmalle ja pysähdy.

Sokeat henkilöt seisovat ympyrässä. Nä’kevien henkilöiden tulee soveltaa käsky sokealle henkilölle sopivaksi ottaen huomioon hänen asemansas ympyrässä. Sokeiden henkilöiden täytyy pitää narut tiukkana ja heidän täytyy sopeuttaa nopeus ja suunta vaistonvaraisesti, kun toiset avustavat heitä kuljettamaan pallon paikasta A paikkaan B.

Tehtävä on suoritettu, kun pallo on saatu laskeutumisasemalle.